E-ISSN 1305-3612
Advanced Search
All
Title
Authors
Abstract
Key Word
Full Text
DOI
Type of the Article
Year
to
Search Results
Hipofizer mikroadenomların değerlendirilmesinde dinamik MRG’nin yeri
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 158-164)
Serebral arter oklüzyonlarında gelişen kollateral yolların anjiyografik değerlendirilmesi
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 185-192)
Bilateral simetrik serebellar bileşke enfarktı
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 337-339)
Hematometra ve hematokolpos ile ortaya çıkan bir mülleriyen kanal anomalisi olgusu
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 560-563)
Author's Corner
Reviewer's Corner
Survey
Copyright © Turkish Society of Radiology | Latest Update: 06.11.2018