E-ISSN 1305-3612
Advanced Search
All
Title
Authors
Abstract
Key Word
Full Text
DOI
Type of the Article
Year
to
Search Results
Multislice CT angiography in the evaluation of hepatic vascular anatomy in potential right lobe donors
(Diagn Interv Radiol 2005; 11: 51-59)
Kallmann sendromu: MRG bulguları
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 111-113)
İnvazif pulmoner aspergillozis: konvansiyonel BT ve YRBT bulguları
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 353-358)
Mesane tümörlerinin değerlendirilmesinde sanal sistoskopi
(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 71-75)
Pulmoner BT anjiyografiyi takiben uygulanan indirekt BT venografinin alt ekstremite derin ven trombozisi tanısındaki yeri: US ile karşılaştırma
(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 132-137)
Ortak kavite deformitesi: YRBT bulguları
(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 200-202)
Psödomiksoma peritonei: BT bulguları
(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 253-257)
Torakoabdominal aorta patolojilerinin değerlendirilmesinde üç boyutlu kontrastlı MRA: pediatrik uygulamalar
(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 291-298)
Mesane divertikülünden kaynaklanan tümörlerde kesitsel görüntüleme bulguları
(Diagn Interv Radiol 2003; 9: 452-455)
Omental infarkt: BT bulguları
(Diagn Interv Radiol 2004; 10: 158-161)
Renal transplantasyon sonrası gelişen ekstrarenal psödoanevrizma: BT ve renkli Doppler US bulguları
(Diagn Interv Radiol 2004; 10: 289-291)
Author's Corner
Reviewer's Corner
Survey
Copyright © Turkish Society of Radiology | Latest Update: 31.12.2018