Volume 7, Issue 4

December 2001
(1) Head and Neck Radiology - Original Article, (1) Head and Neck Radiology - Case Report 2016, (4) Abdominal Radiology - Original Article, (7) Abdominal Radiology - Case Report, (3) Pediatric Radiology - Case Report, (1) Interventional Radiology - Case Report 2016, (4) Neuroradiology - Original Article, (2) Neuroradiology - Review, (6) Neuroradiology - Case Report 2016, (1) Thoracic Radiology - Case Report 2016, (1) Pediatric Radiology - Review, (4) Interventional Radiology - Original Article, (2) Thoracic Radiology - Original Article 2016

Cover

Cover Page


Neuroradiology - Original Article

Primitif trigeminal arter tanısında MR anjiyografi ve multiplanar hacim rekonstrüksiyonu
 • Simay Altan Kara
 • Fumiaki Ueda
 • Makoto Suzuki
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 433-438
Von Hippel-Lindau sendromunda izlenen kranyospinal tutulumun radyolojik değerlendirmesi
 • Nail Bulakbaşı
 • Fatih Örs
 • Şahin Uğurel
 • Mustafa Taşar
 • İbrahim Somuncu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 439-445
Van der Knaap lökoensefalopatisi: BT, MRG, MR spektroskopi ve difüzyon MRG bulguları
 • Fazıl Gelal
 • Melda Apaydın
 • Cem Çallı
 • Gülnur Erdem
 • Makbule Varer
 • Engin Uluç
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 446-451
Nöro-Behçet hastalığında kranyal MRG bulguları
 • Deniz Cılız
 • Bülent Sakman
 • Ekin Fatma Fettahoğlu
 • Enis Yüksel
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 452-459

Neuroradiology - Review

Difüzyon MRG’de “apparent diffusion coefficient” (ADC) değerleri
 • R. Nuri Şener
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 460-463
Posterior reversibl ensefalopati sendromu: patofizyoloji ve ileri MRG teknikleri ile korelasyon
 • Mehmet Tekşam
 • Sean O. Casey
 • Eduard Michel
 • Charles L. Truwit
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 464-472

Neuroradiology - Case Report 2016

Oral antikoagülan tedaviye sekonder servikal hematomyeli gelişimi
 • Sinan Çakırer
 • Muzaffer Başak
 • Bülent Çolakoğlu
 • Ender Uysal
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 473-474
Preeklampsi ve eklampside kranyal MRG bulguları
 • Serdar Karaköse
 • Ergün Deniz
 • Aydın Karabacakoğlu
 • Mehmet Sevgili
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 475-479
Multipl intrakranyal metastaz gösteren anaplastik meninjiyom
 • Sinan Çakırer
 • Muzaffer Başak
 • Ayhan Mutlu
 • Meltem Gülçin Galip
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 481-483
Hiperemezis gravidarum ve tirotoksikozlu bir olguda Wernicke ensefalopatisi: MRG bulguları
 • Ş. Serdar Hanioğlu
 • Elvin Hanioğlu
 • Tanzer Sancak
 • İlhan Erden
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 484-487
Akut karbonmonoksit zehirlenmesinde kranyal MRG bulguları
 • Aydın Karabacakoğlu
 • Serdar Karaköse
 • Ergün Deniz
 • Kemal Ödev
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 488-493
Sandhoff hastalığında MRG bulguları
 • Utku Şenol
 • Can Çevikol
 • Şenay Haspolat
 • Ersin Lüleci
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 494-496

Head and Neck Radiology - Original Article

Fetal baş ve boyun anomalilerinin prenatal MRG ile değerlendirilmesi
 • Sevim Tetik Yıldız
 • Abit Kaya
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 497-502

Head and Neck Radiology - Case Report 2016

Submandibüler bez hidatik kisti
 • Demet Aydoğdu Kıreşi
 • Ayşe Ayyıldız
 • Saim Açıkgözoğlu
 • Kemal Ödev
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 503-504

Thoracic Radiology - Original Article 2016

Üç boyutlu kontrastlı toraks MRA
 • Gülgin Demirpolat
 • Ali Gemalmaz
 • Işıl Bilgen
 • Recep Savaş
 • Cem Çallı
 • Nilgün Yünten
 • Hüdaver Alper
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 505-512
Dinamik BT ve Tc-99m MIBI SPECT yöntemlerinin soliter pulmoner modüllerin benign-malign ayrımındaki değeri
 • Metin Çubuk
 • Akın Yıldız
 • Gökhan Arslan
 • Kamil Karaali
 • Candan Öğüş
 • Ersin Lüleci
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 513-517

Thoracic Radiology - Case Report 2016

Kardiyak ekinokokkozisin radyolojik bulguları
 • Aysel Türkvatan
 • Ümit Çalıkoğlu
 • Tülay Ölçer
 • Turhan Cumhur
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 518-522

Abdominal Radiology - Original Article

Akut böğür ağrılı olgularda ürolitiyazis tanısında kontrastsız spiral BT ile IVP’nin karşılaştırılması
 • Ökkeş İ. Karahan
 • Abdülhakim Coşkun
 • Ertuğrul Mavili
 • Zeynep Kekeç
 • Deniz Demirci
 • Mustafa Güleç
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 523-527
Hepatik fasiyoliyazis: BT bulguları ve uzun dönem izlem sonuçları
 • Metin Çubuk
 • Adnan Kabaalioğlu
 • Kağan Çeken
 • Can Çevikol
 • Gökhan Arslan
 • Ersin Lüleci
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 529-534
Karaciğer alveoler ekinokok olgularında MRG ve BT bulgularının karşılaştırılması
 • Pınar Polat
 • Selami Suma
 • Önder Özcan
 • Suat Eren
 • Akif Çiftçioğlu
 • Yalçın Polat
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 535-540
Kolorektal poliplerin ve kitlelerin saptanmasında spiral BT kolonografinin tanısal etkinliği
 • Aytekin Oto
 • B. Ahmet Değer
 • Işıl Koçer
 • Bülent Sivri
 • Ersan Özaslan
 • Ataç Baykal
 • Berna Oğuz
 • Okan Akhan
 • Aytekin Besim
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 541-552

Abdominal Radiology - Case Report

Mezenterik pannikülit
 • Gürkan Ege
 • Haluk Akman
 • Gökhan Çakıroğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 553-556
Uterusta lipoleyomyom: BT ve MRG bulguları
 • Nevzat Karabulut
 • Aysun Karabulut
 • Kudret Bahar
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 557-559
Hematometra ve hematokolpos ile ortaya çıkan bir mülleriyen kanal anomalisi olgusu
 • Can Usal
 • Funda Obuz
 • Erkan Yılmaz
 • Handan Çakmakcı
 • Turhan Uslu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 560-563
Apendiks mukoseli
 • Zeynep Yazıcı
 • Gürsel Savcı
 • Ramazan Yalçın
 • Tuncay Yılmazlar
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 564-567
Atipik yerleşimli, penil schvvannom: B mod ve renkli Doppler US bulguları
 • Hasan Aydın
 • Filiz Yenicesu
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 568-569
Kistik karaciğer tümörünü taklit eden gastrik leyomyosarkom olgusu
 • Arzu Poyanlı
 • Hakan Yanar
 • Serra Sencer
 • Mustafa Keçer
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 571-574
Unilateral seminal vezikül agenezisi ve eşlik eden anomaliler
 • Gürkan Ege
 • Haluk Akman
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 577-579

Pediatric Radiology - Review

Pediatrik yaş grubu akciğer hastalıklarında yüksek rezolüsyonlu BT
 • Barbaros Erhan Çil
 • O. Macit Arıyürek
 • Mithat Haliloğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 580-584

Pediatric Radiology - Case Report

Yenidoğanda osteofibröz displazi
 • Zeynep Yazıcı
 • Harun Yıldız
 • Hülya Öztürk
 • Bartu Sarısözen
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 585-587
Yenidoğanda retroperitoneal kistik lenfanjiyom
 • Mutlu Cihangiroğlu
 • Ahmet Kazez
 • İbrahim Özercan
 • Selami Serhatlıoğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 588-591
Jeune sendromlu bir çocukta situs inversus totalis
 • Burçe Özgen
 • Mithat Haliloğlu
 • Aytekin Besim
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 592-594

Interventional Radiology - Original Article

Proksimal tubal obstrüksiyonun tanı ve tedavisinde selektif transservikal osteal salpingografi ve kateterizasyon
 • Arzu Poyanlı
 • İzzet Rozanes
 • Faruk Buyru
 • Serra Sencer
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 595-599
Alt ekstremite arteryel greft oklüzyonlarında intraarteryel trombolitik tedavi
 • Murat Doğan
 • Sadık Bilgiç
 • Tanzer Sancak
 • Umman Sanlıdilek
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 600-606
Fibromusküler displaziye bağlı renovasküler hipertansiyon tedavisinde perkütan translüminal renal anjiyoplasti
 • Murat Cantaşdemir
 • Fürüzan Numan
 • İsmail Mihmanlı
 • Hilmi Aksoy
 • ibrahim Adaletli
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 607-614
Çocuklarda perkütan translüminal renal anjiyoplasti
 • Murat Cantaşdemir
 • Sebuh Kuruğoğlu
 • İsmail Mihmanlı
 • Fatih Kantarcı
 • Hilmi Aksoy
 • Fürüzan Numan
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 615-620

Interventional Radiology - Case Report 2016

Metal biliyer stent fraktürü: nadir bir komplikasyon
 • Arzu Poyanlı
 • Bülent Acunaş
 • İzzet Rozanes
 • Serra Sencer
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 621-623