Volume 7, Issue 3

September 2001
(4) Neuroradiology - Original Article, (5) Neuroradiology - Case Report 2016, (2) Head and Neck Radiology - Case Report 2016, (2) Thoracic Radiology - Original Article 2016, (3) Thoracic Radiology - Case Report 2016, (1) Interventional Radiology - Review, (2) Interventional Radiology - Case Report 2016, (3) Vascular Radiology - Case Report 2016, (1) Head and Neck Radiology - Original Article, (1) Breast Radiology - Original Article, (2) Interventional Radiology - Original Article, (2) Cardiovascular Radiology - Original Article

Cover

Cover Page


Neuroradiology - Original Article

Hipokampal skleroz tanısında proton manyetik rezonans spektroskopinin tanıya olan katkısı
 • Nail Bulakbaşı
 • Şahin Uğurel
 • Murat Kocaoğlu
 • Yüksel Pabuşçu
 • Cem Tayfun
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 291-299
Osteogenezis imperfektada izlenen kranyoservikal bileflke değişikliklerine bağlı BOS akım bozukluklarının dinamik sine-MR incelemesi
 • Nail Bulakbaşı
 • Murat Kocaoğlu
 • Mutlu Sağlam
 • Yüksel Pabuşçu
 • Taner Üçöz
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 300-306
Fetal merkezi sinir sisteminin incelenmesinde MRG’nin yeri
 • Ümit Aksoy
 • Zeynep Yazıcı
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 307-314
Parasagital serebral hasar ve periventriküler lökomalazi
 • Nuri Erdoğan
 • Sefer Kumandaş
 • Abdülhakim Coşkun
 • Şerif Işın
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 315-320

Neuroradiology - Case Report 2016

Karbon monoksit intoksikasyonuna bağlı geç tip ensefalopati: MRG bulguları
 • Kamil Karaali
 • Utku Şenol
 • Ebru Apaydın
 • Ersin Lüleci
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 321-324
Kurşun ensefalopatisi: BT ve MRG bulguları
 • Meriç Tüzün
 • Dilek Tüzün
 • Ahmet Salan
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 325-327
İntrakranyal lipomların ender rastlanan yerleşimleri ve MRG özellikleri
 • Sevim Yıldız
 • Akın Yıldız
 • Erkin Çetinkol
 • Abit Kaya
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 328-332
Nörofibromatozis tip I: farklı iki prezentasyon
 • Sinan Çakırer
 • Muzaffer Başak
 • Meltem Gülçin Galip
 • Ayhan Mutlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 333-336
Bilateral simetrik serebellar bileşke enfarktı
 • Bülent Tekinsoy
 • Can Usal
 • Serhat Erbayraktar
 • Ümit Acar
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 337-339

Head and Neck Radiology - Original Article

Normal ekstraoküler kasların MRG’de kontrast yoğunluğunun sayısal analizi
 • Hakkı Muammer Karakaş
 • Nuri Tasalı
 • Nermin Tunçbilek
 • Ercüment Ünlü
 • Bilge Çakır
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 341-345

Head and Neck Radiology - Case Report 2016

Lingual ektopik tiroidde multinodüler guatr
 • Özkan Ünal
 • Halil Arslan
 • Ümit İpeksoy
 • Ahmet Kutluhan
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 346-349
Rinolitiyazis: radyolojik bulgular
 • İkbal Tekin
 • Suat Fitoz
 • Cemil Yağcı
 • Serdar Akyar
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 350-352

Thoracic Radiology - Original Article 2016

İnvazif pulmoner aspergillozis: konvansiyonel BT ve YRBT bulguları
 • Çetin Atasoy
 • Suat Fitoz
 • Ebru Düşünceli
 • Cemil Yağcı
 • Serdar Akyar
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 353-358
Bronfliyal karsinoid tümörler: klinik ve radyolojik bulgular
 • Zeynep Yazıcı
 • Uğur Topal
 • Cengiz Gebitekin
 • Şahsene Tolunay
 • Ercan Tuncel
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 359-365

Thoracic Radiology - Case Report 2016

Dev timolipom olgusu
 • Tanzer Sancak
 • Nezih Özdemir
 • Sadık Bilgiç
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 366-369
İnen torasik aortadan gelişen sakküler anevrizmanın neden olduğu sol ana bronş basısı ve sol hemitoraksın total atelektazisi
 • Akif Şirikci
 • Reşat Kervancıoğlu
 • Ayhan Özkur
 • Ercan Sivaslı
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 370-372
Akciğer hamartomu
 • Murat Acar
 • Mustafa Özateş
 • Faysal Ekici
 • Masum Şimşek
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 373-375

Breast Radiology - Original Article

Meme lezyonlarında US kılavuzluğunda vakumdestekli biyopsi (mammotom) uygulamaları: 24 lezyonu içeren ilk sonuçlar
 • Tülin Bildirici
 • Ayşegül Özdemir
 • Ayşe Dursun
 • Kamil Gürel
 • Baran Önal
 • Mehmet Altınok
 • Sedat Işık
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 376-379

Interventional Radiology - Original Article

Renal transplantasyon sonrası gelişen üreteral komplikasyonların tedavisinde perkütan antegrad üreteral stent yerleştirilmesi
 • Cüneyt Aytekin
 • Fatih Boyvat
 • İlteşir Tekin
 • Levent Oğuzkurt
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 380-383
Standart TIPS tekniğine uygun olmayan portal hipertansiyon olgularında perkütan transportal transkaval teknikle portokaval şant oluşturulması
 • Cüneyt Aytekin
 • Fatih Boyvat
 • Zeynel Yoloğlu
 • Özlem Barutçu
 • Sedat Boyacıoğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 384-388

Interventional Radiology - Review

Tedavi ve izlem amacı ile kullanılan tüp ve kateterlerin direkt grafilerdeki normal ve anormal görünümleri
 • Kamil Karaali
 • Utku Şenol
 • Oğuz Bircan
 • Ersin Lüleci
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 389-394

Interventional Radiology - Case Report 2016

Transrektal US rehberliğinde doğumsal seminal vezikül kist aspirasyonu
 • Gürkan Ege
 • Haluk Akman
 • Enis Coşkuner
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 395-397
Bilateral internal karotid arter darlığının balon anjiyoplasti ve stentle tedavisi
 • Saim Yılmaz
 • Timur Sindel
 • Ersin Lüleci
 • Sevin Balkan
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 398-401

Cardiovascular Radiology - Original Article

İliyak ve alt ekstremitelerdeki arteriyosklerotik lezyonların dağılım ve simetri analizi
 • Tamer Kaya
 • Ahmet Çelik
 • Ragıp Özkan
 • Baki Adapınar
 • Mahmut Kebapçı
 • Kazım Özdamar
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 402-405
Oligohidramniyoslu fetuslarda renal arter Doppler indeks değişiklikleri
 • Simay Altan Kara
 • Aykan Yücel
 • Yasemin Karadeniz
 • Volkan Noyan
 • Deniz Altınok
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 406-409

Vascular Radiology - Case Report 2016

Abdominal aorta koarktasyonuna eşlik eden sol renal arter anevrizması: uzun dönem izlem sonucu
 • Tanzer Sancak
 • Demet Karadag
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 411-413
İnferior vena kava leyomyosarkomu
 • Arzu Poyanlı
 • Orhan Bilge
 • İzzet Rozanes
 • Serra Sencer
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 414-416
Parsiyel subklavyan "steal" sendromu tanısında renkli Doppler US
 • Işık Conkbayır
 • Tahsin R. Edgüer
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 417-420