Volume 7, Issue 2

June 2001
(1) Neuroradiology - Review, (1) Editorial, (2) Neuroradiology - Original Article, (3) Cardiovascular Radiology - Original Article, (1) Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016, (3) Review, (11) Case Report, (1) Neuroradiology - Case Report 2016, (1) Abdominal Radiology - Original Article, (1) Interventional Radiology - Original Article, (1) Pediatric Radiology - Original Article, (1) Breast Imaging - Original Article

Cover

Cover Page


Editorial

Dergimizin hedefleri
 • Okan Akhan
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 151-152

Neuroradiology - Review

Kranyovertebral bölge ve servikal vertebra anomalileri
 • Altan Yıldız
 • F. Demir Apaydın
 • Caner Özer
 • Hulusi Eğilmez
 • Meltem Nass Duce
 • Orhan Yalçınoğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 38-42

Neuroradiology - Case Report 2016

Sakral osteoid osteom
 • Mustafa Şirvancı
 • Abdullah Göğüş
 • Cihan Duran
 • Kenan Tişkaya
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 43-46

Neuroradiology - Original Article

Hipotalamik hamartomlarda epileptojenik odağın ortaya konmasında MR spektroskopinin etkinliği
 • Nail Bulakbaşı
 • Mutlu Sağlam
 • Fatih Örs
 • Mustafa Taşar
 • Mehmet Ali Yinanç
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 153-157
Hipofizer mikroadenomların değerlendirilmesinde dinamik MRG’nin yeri
 • Erkan Yılmaz
 • Handan Çakmakçı
 • Can Usal
 • İlhami Kovanlıkaya
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 158-164

Breast Imaging - Original Article

Palpabl meme lezyonlarmın benign ve malign ayırımında kontrastlı dinamik MRG ve Tc-99m tetrofosmin planar sintimamografinin (SMG) etkinliğinin karşılaştırılması
 • Ökkeş İbrahim Karahan
 • Ahmet Tutuş
 • Mustafa Kula
 • Abdülhakim Coşkun
 • Özlem Canöz
 • Zeki Yılmaz
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 170-176

Pediatric Radiology - Original Article

Çocuklarda böbreklerin uzunluklarının ultrasonografi ile ölçümünde pozisyonun önemi ve gözlemcilerin ölçümleri arasındaki farklar
 • Burçe Özgen
 • Erhan Erdoğan
 • M. Halil Öztürk
 • Mithat Haliloğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 177-179

Abdominal Radiology - Original Article

Rektal muayenesi normal, PSA değeri rastlantısal olarak yüksek bulunan hastalarda prostatın endorektal MRG ile değerlendirilmesi
 • Cüneyt Aytekin
 • M. İlteriş Tekin
 • A. Muhteşem Ağıldere
 • Cem Aygün
 • Aydın Kurt
 • Fatih Boyvat
 • Hakan Özkardeş
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 180-184

Cardiovascular Radiology - Original Article

Serebral arter oklüzyonlarında gelişen kollateral yolların anjiyografik değerlendirilmesi
 • Handan Çakmakçı
 • Can Usal
 • Erkan Yılmaz
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 185-192
Pulmoner vasküler patolojilerde kontrastlı 3B MRA bulguları
 • Emir Şilit
 • C. Çınar Başekim
 • Zekai Pekkafalı
 • Eşref Kızılkaya
 • A. Fevzi Karslı
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 193-200
Canlı böbrek vericilerinde renal arterlerin kontrastlı 3B-FISP MRA tekniği ile değerlendirilmesi
 • F. Bilge Bozkurt
 • A. Muhteşem Ağıldere
 • N. Çağla Tarhan
 • Cüneyt Aytekin
 • Fatih Boyvat
 • Turan Çolak
 • Emin Alp Niron
 • Mehmet Haberal
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 201-206

Interventional Radiology - Original Article

Hemodiyaliz vasküler erişim yolu komplikasyonlarında girişimsel radyolojik yaklaşım
 • Ömer Kitiş
 • İsmail Oran
 • Mustafa Parıldar
 • Ahmet Memiş
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 207-215

Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016

Statik 2B, 3B ve kinematik MRG ile ön çapraz bağınn değerlendirilmesi
 • Özkan Ünal
 • Halil Arslan
 • Ömer İnce
 • İbrahim Tuncay
 • Nihat Tosun
 • M. Emin Sakarya
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 216-219

Review

Kardiyak tümörlerin MRG ile incelenmesi
 • Metin Manisalı
 • Erkan Yılmaz
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 220-224
Çölyak trunkus ve hepatik arterlerin normal dallanma varyasyonları: anjiyografik bulgular
 • A. Yiğit Göktay
 • Mustafa Seçil
 • Oğuz Dicle
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 226-231
İnce kesit helikal BT ile peripankreatik venlerin değerlendirilmesi
 • Ayşe Erden
 • Bahar Yanık
 • Serdar Akyar
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 232-240

Case Report

Dev baziler arter tepe anevrizmasının Guglielmi elektrikle ayrılabilen mikrosarmallarla embolizasyonu
 • Seher Sağlam
 • Hüseyin Akan
 • Saruhan Çekirge
 • Ümit Belet
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 242-244
Aort koarktasyonu ile birlikte görülen serebral anevrizma: MRA bulguları
 • Bahattin Hakyemez
 • Zeynep Yazıcı
 • Müfit Parlak
 • Ercan Tuncel
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 245-247
Persistan hipoglossal arterin MR anjiyografi ile görüntülenmesi
 • Ahmet Memiş
 • Bünyamin Güney
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 248-251
Temporal fraktüre bağlı pnömolabirint
 • Kağan Çeken
 • Gökhan Arslan
 • Metin Çubuk
 • Ersin Lüleci
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 252-254
Temporal kemikte multipl ekzostozlar
 • Metin Çubuk
 • Gökhan Arslan
 • Kağan Çeken
 • Kamil Karaali
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 255-257
Laringosel: görüntüleme bulguları
 • M. Yasemin Karadeniz
 • Deniz Altınok
 • Simay Altan Kara
 • Şefik Güney
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 258-261
Füzyon göstermeyen çapraz renal ektopi ve efllik eden konjenital anomaliler
 • F. Demir Apaydın
 • Meltem Nass Duce
 • Altan Yıldız
 • Celal Bağdatoğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 262-265
Üreterokolik fistül: 16 yıl sonra tanı konan bir olgu
 • Adeviye Gökoğlu
 • Mithat Haliloğlu
 • Aytekin Oto
 • Serdar Tekgül
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 266-267
Üreterin fibroepitelyal polipi
 • Kağan Çeken
 • Adnan Kabaalioğlu
 • Almalı Çiftçi
 • Ersin Lüleci
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 268-270
Primer kranyofasyal osteosarkom olgusunda BT ve MRG bulguları
 • Deniz Cılız
 • Bülent Sakman
 • Ekin Fatma Fettahoğlu
 • Enis Yüksel
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 271-275
İntraosseöz kistik kemik değişiklikleri oluşturan arteriyovenöz malformasyon
 • Selda Yıldız
 • Aysel Türkvatan
 • Mehmet Yurdakul
 • Turhan Cumhur
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 276-278