Volume 7, Issue 1

March 2001
(1) Editorial, (2) Vascular Radiology - Original Article, (2) Head and Neck Imaging - Original Article, (2) Interventional Radiology - Original Article, (1) Abdominal Radiology - Original Article, (2) Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016, (9) Case Report, (2) Neuroradiology - Original Article, (2) Thoracic Radiology - Original Article 2016, (2) Review

Cover

Cover Page


Editorial

Dil üzerine
 • Suat Kemal Aytaç
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 1-2

Vascular Radiology - Original Article

Akut subaraknoid kanamaların FLAIR MRG tekniği ile değerlendirilmesi
 • Mustafa Öztürk
 • Nuri Erdoğan
 • Nevzat Özcan
 • Mustafa Güleç
 • Ali Kurtsoy
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 3-8
Disekan aort anevrizmalarının MR faz-kontrast tekniği ile değerlendirilmesi
 • Erkan Yılmaz
 • Metin Manisalı
 • Dinç Özaksoy
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 49-54

Neuroradiology - Original Article

MRG’de intrakranyal lezyonların Gd-DTPA sonrası fast FLAIR sekansı ile görüntülenmesi
 • Kader Karlı Oğuz
 • Ayşenur Cila
 • Oğuzhan Oğuz
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 9-14
İlgi alanı (ROI) boyutunun duyusal-motor uyarılma paradigmasında BOLD sinyal intensitesi üzerine etkisi
 • Hakkı Muammer Karakaş
 • Nuri Tasalı
 • Mermin Tunçbilek
 • Ercüment Ünlü
 • Bilge Çakır
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 16-21

Head and Neck Imaging - Original Article

Aktif transport dakriyosistografi
 • Cihan Göktan
 • Serdar Tarhan
 • Asım Aslan
 • Halis Ünlü
 • Barış Toprak
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 22-26
Kranyofasyal fibröz displaziler
 • Demet Aydoğdu Kıreşi
 • Aydın Karabacakoğlu
 • Saim Açıkgözoğlu
 • Kemal Ödev
 • Fatma Alagöz
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 28-34

Interventional Radiology - Original Article

Skalp arteriyovenöz fistüllerin endovasküler tedavisi
 • Serra Sencer
 • Arzu Poyanlı
 • Özenç Minareci
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 35-40
Çocuklarda Takayasu arteriti ve perkütan translüminal anjiyoplasti sonuçları
 • Murat Cantaşdemir
 • A. Murat Dökdök
 • Sebuh Kuruğoğlu
 • İsmail Mihmanlı
 • Fürüzan Numan
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 41-74

Thoracic Radiology - Original Article 2016

Ankilozan spondilitin akciğer tutulumunda yüksek rezolüsyonlu BT bulguları
 • Akif Şirikci
 • Ayhan Özkur
 • Metin Bayram
 • Selim Kervancıoğlu
 • Reşat Kervancıoğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 55-60
Hava yollarının helikal BT ile üç boyutlu görüntülenmesi
 • Banu Alıcıoğlu
 • Aysun Erdoğan
 • Süha Koparal
 • Alp Karademir
 • Mine Özkul
 • Figen Atalay
 • Nihan Erdoğan
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 61-66

Abdominal Radiology - Original Article

Mide karsinomunun preoperatif evrelemesinde dinamik hidro-BT
 • Funda Obuz
 • Oğuz Dicle
 • Seymen Bora
 • Ali Küpelioğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 67-70

Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016

Diskoid lateral menisküs tan›s›nda MRG’nin yeri
 • Bülent Sakman
 • Deniz Cılız
 • Mehmet Özal
 • Enis Yüksel
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 71-74
Diz ekleminin lokalize pigmente villonodüler sinoviti: MRG bulguları
 • Sebuh Kuruğoğlu
 • İsmail Mihmanlı
 • Fatih Kantarcı
 • Kadir Atakır
 • Ayfer Kanberoğlu
 • Kaya Kanberoğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 75-78

Case Report

Bilateral talamik tutulum gösteren bir akut ensefalopati olgusu: MRG bulguları
 • Nuri Erdoğan
 • Bilgehan Aygen
 • Mustafa Öztürk
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 101-104
Rasmussen ensefalitinde MRG bulguları
 • Muzaffer Başak
 • Sinan Çakırer
 • Hakan Yıldırım
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 105-107
Paraneoplastik limbik ensefalit
 • Sinan Çakırer
 • Muzaffer Başak
 • Bülent Çolakoğlu
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 108-110
Kallmann sendromu: MRG bulguları
 • Suat Fitoz
 • Çetin Atasoy
 • Başak Erguvan
 • İlhan Erden
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 111-113
Süperfisiyal temporal arter psödoanevrizması
 • Serdar Tarhan
 • Cihan Göktan
 • Mine Can
 • Gülgün Yılmaz
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 114-116
Mandibular ameloblastom: BT ve MRG bulguları
 • Murat Akfırat
 • Mutlu Cihangiroğlu
 • İrfan Kaygusuz
 • Zülkif Bozgeyik
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 118-121
Apendiksin musinöz kistadenomu
 • Koray Kılıç
 • Mehmet Araç
 • Şule Özer
 • Eda Özakpınar
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 128-130
Dizde sinovyal hemanjiyom
 • Derya Şirel
 • Erol Akgül
 • Hanifi Bayaroğulları
 • Yaman Sarpel
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 131-134
Osteopetrozis tarda
 • Ahmet Tuncay Turgut
 • Fahrettin Hasırcıoğlu
 • Uğur Koşar
 • Olga Koçkar
Diagn Interv Radiol 2001; 7: 135-138