Volume 8, Issue 3

September 2002
(3) Neuroradiology - Review, (5) Abdominal Radiology - Case Report, (1) Interventional Radiology - Case Report 2016, (1) Editorial, (1) Neuroradiology - Original Article, (2) Thoracic Radiology - Original Article 2016, (1) Thoracic Radiology - Review, (1) Breast Radiology - Original Article, (1) Breast Radiology - Review, (1) Breast Radiology - Case Report, (3) Abdominal Radiology - Original Article, (1) Vascular Radiology - Case Report 2016, (4) Interventional Radiology - Original Article, (2) Pediatric Radiology - Case Report

Cover

Cover Page


Editorial

Danışmanlığa dair
 • Ayşe Erden
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 313-315

Neuroradiology - Original Article

MRG ile aktif multipl skleroz plaklarının belirlenmesinde manyetizasyon transfer tekniğinin etkinliği
 • Abdulhakim Coşkun
 • Ömer Öztürk
 • Ahmet Candan Durak
 • Meral Mirza
 • İbrahim Karahan
 • Şerif Işın
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 317-323

Neuroradiology - Review

Difüzyon ağarlıklı MRG’nin konvansiyonel beyin MRG’ye katkısı
 • Bahri Keyik
 • Tahsin Edgüer
 • Esin Çakmakcı
 • Süleyman Bakdık
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 323-329
Sağlıklı kişilerde MRG’de izlenen insidental beyaz cevher hiperintensiteleri
 • Abdulhakim Coşkun
 • Ökkeş İ. Karahan
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 330-334
Işık ve karanlık adaptasyonunun retrobulber hemodinami üzerindeki etkileri
 • Simay Altan Kara
 • Pelin Taner
 • Cengiz Akarsu
 • Yasemin K. Bilgili
 • Deniz Altınok
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 335-338

Thoracic Radiology - Original Article 2016

Ankilozan spondilit: Toraks YRBT bulguları
 • Meriç Tüzün
 • Bora Yılmaz
 • Alper Dilli
 • Sadık Ardıç
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 339-343
Romatoid artrit: YRBT bulguları
 • Meriç Tüzün
 • Nurcan Öztürk
 • Sadık Ardıç
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 344-350

Thoracic Radiology - Review

Toraks içi kalsifikasyonlar
 • Meltem Gülsün
 • Adeviye Gökoğlu
 • Macit Arıyürek
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 351-357

Breast Radiology - Original Article

Meme mikrokalsifikasyonlarının BI-RADS kriterlerine göre değerlendirilmesi ve yorumcular arasındaki uyumun araştırlması
 • Meltem Gülsün
 • Figen B. Demirkazık
 • Ali Köksal
 • Macit Arıyürek
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 358-363

Breast Radiology - Review

Meme akıntısınnda radyolojik yaklaşım
 • Başak Erguvan
 • Selma Tükel
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 364-371

Breast Radiology - Case Report

İdiyopatik granülomatöz mastit: görüntüleme bulguları
 • Bahar Yanık
 • Mehmet Gümüş
 • Serpil Dizbay Sak
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 372-376

Abdominal Radiology - Original Article

Adrenal kitlelerin tanısında kimyasal şift MRG’nin değeri: kantitatif değerlendirme
 • Zeynep Yazıcı
 • Ömer Doğan
 • Mehmet Kuyucu
 • Gürsel Savcı
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 377-383
Çift kontrastlı kolon incelemelerinde mobil çekum insidansı
 • Orhan Oyar
 • Ahmet Yeşildağ
 • Murat Özalp
 • Ufuk Kemal Gülsoy
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 384-387
Fetal beyinde sulkal gelişimin ve nöronal migrasyonun MRG ile değerlendirilmesi
 • Ümit Aksoy
 • Zeynep Yazıcı
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 388-394

Abdominal Radiology - Case Report

Hepatik alveoler ekinokokkozis: US, BT ve MRG bulguları
 • Mutlu Cihangiroğlu
 • Osman Doğru
 • Hayreddin Yekeler
 • Yasemin Boztosun
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 395-399
Hepatik alveoler ekinokokkozis: US, BT ve MRG bulguları
 • Mustafa Harman
 • Halil Arslan
 • Ahmet Faik Öner
 • İsmail Arslan
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 395-399
Karaciğer tutulumu gösteren hipereozinofilik sendrom olgusu
 • Rana Çerekçi
 • Meriç Tüzün
 • M. Halil Öztürk
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 403-406
Dev kistik higroma: prenatal tanı ve bulgular
 • Adil Öztürk
 • Öcal Sırmatel
 • Ebru Gültekin
 • Muharrem Bitiren
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 407-409
Hemokromatozis: radyolojik bulgular
 • Murat Güler
 • Murat Danacı
 • Ümit Belet
 • Türkay Yalın
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 410-412

Vascular Radiology - Case Report 2016

Suprapubik tromboze varislerin radyolojik tanısı
 • Simay Altan Kara
 • Kuzey Aydınuraz
 • Çağatay Erden Daphan
 • Erdal Yılmaz
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 413-416

Interventional Radiology - Original Article

Renal arter stenozlarında stent implantasyonu: Palmaz-Corinthian stent deneyimi
 • Mustafa Parıldar
 • İsmail Oran
 • Ahmet Memiş
 • S. Süreyya Özbek
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 417-423
Budd-Chiari sendromunda endovasküler tedavi
 • Fahri Tercan
 • Mustafa Parıldar
 • İsmail Oran
 • Ahmet Memiş
 • Fulya Günşar
 • Yaman Tokat
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 424-429
İlyak arter tıkaıklıklarında endovasküler rekanalizasyon
 • Feyyaz Baltacıoğlu
 • Gazanfer Ekinci
 • İhsan Nuri Akpınar
 • Serdar Akgün
 • Ali Civelek
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 430-435
Çölyak gangliyon blokajına alınan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi arasındaki ilişki: uzun dönem takip sonuçları
 • Okan Akhan
 • Mustafa Özmen
 • Nuri Başgün
 • Deniz Akata
 • Oğuzhan Oğuz
 • Devrim Akıncı
 • Muşturay Karçaaltıncaba
 • Mert Köroğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 436-442

Interventional Radiology - Case Report 2016

hepatik ensefalopatinin stent akımı daraltma tekniği ile tedavisi
 • Cüneyt Aytekin
 • Fatih Boyvat
 • Erkan Yıldırım
 • Sedat Boyacıoğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 443-446

Pediatric Radiology - Case Report

Bilateral perirenal üriner ekstravazasyon ve asit: posterior üretral valve bağlı nadir bir komplikasyon
 • Abdulhakim Coşkun
 • Murat Baykara
 • Cüneyt Turan
 • M. Hakan Poyrazoğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 447-449
Primer obstrüktif megaüreter: intravenöz ürografi bulguları
 • Adem Kırış
 • Ercan Kocakoç
 • Yasemin Boztosun
 • Yaşar Şen
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 450-452