Volume 10, Issue 4

December 2004
(1) Editorial, (1) Neuroradiology - Case Report 2016, (1) Head and Neck Radiology - Case Report 2016, (1) Head and Neck Radiology - Original Article, (1) Thoracic Radiology - Case Report 2016, (3) Abdominal Radiology - Case Report, (3) Abdominal Radiology - Original Article, (1) Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016, (1) Interventional Radiology - Case Report 2016, (2) Interventional Radiology - Original Article

Cover

Cover Page


Editorial

Bilimsel yazarlık kriterleri ve etik
 • Ayşegül Özdemir
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 259-261

Neuroradiology - Case Report 2016

Radyasyon nekrozu-tümör rekürensi ayrımında MR perfüzyon ve MR spektroskopi
 • Mehmet Tekşam
 • Esra Meltem Kayahan
 • Hasan Yerli
 • A. Muhteşem Ağıldere
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 263-267

Head and Neck Radiology - Case Report 2016

Gorlin sendromu: radyolojik bulgular
 • Halil Sevinç
 • Mustafa Öztürk
 • Ertuğrul Mavili
 • İrfan Özyazgan
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 268-271

Head and Neck Radiology - Original Article

Konjenital müsküler tortikolliste kranyofasiyal ve servikal vertebra anomalilerinin 3B-BT ile incelenmesi
 • Tülay Özer
 • Lokman Uzun
 • Varım Numanoğlu
 • Ahmet Savranlar
 • Mübin Hoşnuter
 • Sadi Gündoğdu
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 272-279

Thoracic Radiology - Case Report 2016

İntratorasik tekstilomlarda radyolojik bulgular
 • Uğur Topal
 • Neslin Şahin
 • Gökhan Gökalp
 • Cengiz Gebitekin
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 280-283

Abdominal Radiology - Case Report

Kolonun mezenterik panniküliti: baryumlu kolon grafisi, US, BT ve MRG bulguları
 • Mahmut Kebapçı
 • Baki Adapınar
 • Tamer Kaya
 • Nur Kebapçı
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 284-288
Renal transplantasyon sonrası gelişen ekstrarenal psödoanevrizma: BT ve renkli Doppler US bulguları
 • Ebru Düşünceli
 • Çetin Atasoy
 • Suat Fitoz
 • Cemil Yağcı
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 289-291
Karın yan duvarında iskelet-dışı mezenşimal kondrosarkom
 • Murat Akfırat
 • Hüseyin Ayhan Kayaoğlu
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 292-295

Abdominal Radiology - Original Article

Biliyer sistemin anatomik varyasyonları: MRKP bulguları
 • Ebru Düşünceli
 • Ayşe Erden
 • İlhan Erden
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 296-303
Kolonun BT’de saptanan anatomik varyasyonları
 • Birsen Ünal
 • Simay Kara
 • Aykut Aktaş
 • Yasemin Bilgili
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 304-308
Üriner sistem obstrüksiyonlarında HASTE tekniğinin ve ekskretuar MR ürografinin tanı değeri
 • Beşir Erdoğmuş
 • Mahmut Bozkurt
 • Zeki Bakır
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 309-315

Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016

Menisküs yırtıklarının saptanmasında düşük (0.35 T) ve yüksek (1.5 T) Tesla MRG cihazlarının tanısal değeri
 • Can Çevikol
 • Kamil Karaali
 • Gökhan Esen
 • Ali Apaydın
 • Merter Özenci
 • Utku Şenol
 • Oğuz Bircan
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 316-319

Interventional Radiology - Case Report 2016

Parsiyel klipslenmiş İKA anevrizmasının balon modelleme tekniği ile endovasküler koil embolizasyonu
 • Hüseyin Özdemir
 • Saruhan Çekirge
 • Murat Kalaycı
 • Ferda Çağavi
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 320-322

Interventional Radiology - Original Article

Yüksek cerrahi riskli hasta grubunda perkütan kolesistostomi sonuçları
 • Devrim Akıncı
 • Okan Akhan
 • Mustafa Özmen
 • Bora Peynircioğlu
 • Orhan Özkan
 • Muşturay Karcaaltıncaba
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 323-327
Pulmoner arteriyovenöz malformasyonların mekanik koil embolizasyonu
 • Bahri Üstünsöz
 • Uğur Bozlar
 • Murat Kocaoğlu
 • Turan Ilıca
 • Mehmet Dakak
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 328-331