Volume 10, Issue 3

September 2004
(1) Editorial, (1) General Radiology - Case Report, (2) Neuroradiology - Original Article, (2) Neuroradiology - Case Report 2016, (1) Head and Neck Radiology - Original Article, (1) Thoracic Radiology - Case Report 2016, (1) Breast Radiology - Original Article, (2) Abdominal Radiology - Original Article, (3) Abdominal Radiology - Case Report, (1) Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016, (1) Interventional Radiology - Original Article

Cover

Cover Page


General Radiology - Case Report

Baryum sülfat allerjisi
 • Serdar Tarhan
 • Gülgün Yılmaz
 • Selim Serter
 • Cihan Göktan
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 179-181

Neuroradiology - Original Article

Temporal lob epilepsisinde “double inversion recovery” sekans›: ön sonuçlar
 • Kamran Mahmutyazıcıoğlu
 • Hüseyin Özdemir
 • Ahmet Savranlar
 • Murat Sümer
 • Tuğrul Atasoy
 • Aysun Ünal
 • Sadi Gündoğdu
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 182-188
Lomber disk hastalığında üç boyutlu MR myelografinin yeri
 • L. Oktay Erdem
 • C. Zuhal Erdem
 • Sadi Gündoğdu
 • Ferda Çağavi
 • Murat Kalaycı
 • Bektaş Açıkgöz
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 189-195

Neuroradiology - Case Report 2016

Nontravmatik rinoreye yol açan spontan transsfenoidal ensefalosel
 • Aylin Yücel
 • Bumin Değirmenci
 • M. Deniz Yılmaz
 • Ali Altuntaş
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 196-199
Adrenolökodistrofi: tek voksel MR spektroskopi bulguları
 • Alpay Alkan
 • Ramazan Kutlu
 • Mehmet Aslan
 • Cengiz Yakıncı
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 200-203

Head and Neck Radiology - Original Article

Paratiroid adenomu tanısında çok dedektörlü BT: kontrast tutulum paterninin tanıya katkısı
 • Mustafa Harman
 • Ekrem Algün
 • Hayati Ayakta
 • M. Emin Sakarya
 • Ömer Etlik
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 204-209

Thoracic Radiology - Case Report 2016

Mediastinal hemanjiyom
 • Olcay Karakaya
 • Erol Akgül
 • Figen Binokay
 • Kairgueldy Aikimbaev
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 210-212

Breast Radiology - Original Article

Mamografi çekimine bağlı ağrı ve kaygı
 • Emel Alimoğlu
 • Mustafa Kemal Alimoğlu
 • Adnan Kabaalioğlu
 • Kağan Çeken
 • Ali Apaydın
 • Ersin Lüleci
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 213-217

Abdominal Radiology - Original Article

Kolorektal tümörlerin tanısında çok-kesitli BT kolonografinin konvansiyonel kolonoskopi ile karşılaştırılması
 • Barış Bakır
 • Ensar Yekeler
 • Mehtap Tunacı
 • Atadan Tunacı
 • Bülent Acunaş
 • Gülden Acunaş
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 218-229
Siroz hastalarında propranololün renal hemodinamik etkileri: Doppler US ile değerlendirme
 • Hasan Özcan
 • Suat Kemal Aytaç
 • Banu Yağmurlu
 • Ahmet Erten
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 230-233

Abdominal Radiology - Case Report

Plasenta koryoanjiyomu
 • Adil Öztürk
 • Füsun Baba
 • Nurcan Kat
 • Ebru Gültekin
 • S. Zeki Ziylan
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 234-237
Torakopankreatik fistülün görüntüleme bulguları
 • Duygu Tuncer
 • Nevzat Karabulut
 • Ahmet Baki Yağcı
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 238-241
İntraperitoneal insülin uygulanan periton diyaliz hastalarında karaciğerde subkapsüler yağlanma: US ve BT bulguları
 • Levent Oğuzkurt
 • Cem Erim Hürcan
 • Dilek Torun
 • Tülin Yıldırım
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 242-245

Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016

Diz tendon ve bağlarından köken alan gangliyon kistleri: klinik ve MRG bulguları
 • Turgut Yılmaz
 • Berhan Genç
 • Mehmet Argın
 • Ayşenur Memiş
 • Remide Arkun
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 246-251

Interventional Radiology - Original Article

Yüksek risk grubundaki hastalarda vertebral arter orifis darlıklarının endovasküler tedavisi
 • Osman Kızılkılıç
 • Levent Oğuzkurt
 • Tülin Yıldırım
 • Fahri Tercan
 • Başak Karakurum
 • Sibel Karaca
 • Semih Giray
 • Zülfikar Arlıer
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 252-258