Volume 10, Issue 1

March 2004
(1) Editorial, (3) Neuroradiology - Original Article, (2) Neuroradiology - Case Report 2016, (2) Head and Neck Radiology - Original Article, (2) Head and Neck Radiology - Case Report 2016, (1) Breast Radiology - Original Article, (1) Abdominal Radiology - Original Article, (2) Abdominal Radiology - Case Report, (1) Interventional Radiology - Original Article, (1) Interventional Radiology - Review, (1) Pediatric Radiology - Review

Cover

Cover Page


Editorial

Araştırma yazılarına bir bakış
 • Macit Arıyürek
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 1-3

Neuroradiology - Original Article

MRG ile normal görünümlü beyaz ve gri cevherde yaşlanmanın etkilerinin ADC değerleri ile saptanabilirliği
 • Yasemin Bilgili
 • Birsen Ünal
 • Tuba Kendi
 • İlknur Simşir
 • Haydar Erdal
 • Sinef Huvaj
 • Simay Kara
 • Gülşah Bademci
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 4-7
Multikistik ensefalomalazi: MRG bulguları ve klinik bulgularla korelasyonu
 • Abdulhakim Coşkun
 • Ertuğrul Mavili
 • Sefer Kumandaş
 • Ökkeş İbrahim Karahan
 • Hakan İmamoğlu
 • Hakan Gümüş
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 8-13
Servikal radikülopatili hastalarda yüksek çözünürlüklü MR nörografi
 • C. Zuhal Erdem
 • L. Oktay Erdem
 • Ferda Çağavi
 • Murat Kalaycı
 • Sadi Gündoğdu
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 14-19

Neuroradiology - Case Report 2016

Santral sulkus ve üçüncü ventrikül arasında tek taraflı açık tip şizensefali
 • Kader Karlı Oğuz
 • Ayşenur Cila
 • Tuncay Hazırolan
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 20-22
Moyamoya hastalığında arka serebral arter tutulumu
 • Mustafa Harman
 • Ömer Etlik
 • Özkan Ünal
 • M. Emin Sakarya
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 23-25

Head and Neck Radiology - Original Article

Orbital hemanjiyomların MRG bulguları
 • Selcen Orhan
 • Ahmet Candan Durak
 • Ertuğrul Mavili
 • Hidayet Akdemir
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 26-30
Kalıcı "pacemaker" sonrası karotid arterlerde erken hemodinamik değişimlerin renkli Doppler US ile değerlendirilmesi
 • Tülay Özer
 • Kemal Arda
 • Mustafa Soylu
 • Duran Demir
 • Tülay Ölçer
 • Ali Şaşmaz
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 31-35

Head and Neck Radiology - Case Report 2016

Pnömosinüs dilatans
 • Erhan Akpınar
 • Mert Köroğlu
 • Tuncay Hazırolan
 • Murat Fırat
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 36-38
Gingivada pleksiform nörofibroma
 • Hatice Savaş
 • Aydın Karabacakoğlu
 • Serdar Karaköse
 • Ercan Durmuş
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 39-43

Breast Radiology - Original Article

Meme lezyonlarında US kılavuzluğunda vakum destekli biyopsi (mamotom) ve "tru-cut" biyopsi yöntemlerinin karşılaştırılması
 • Aslıhan Semiz Oysu
 • Handan Kaya
 • Bahadır Güllüoğlu
 • Erkin Arıbal
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 44-47

Abdominal Radiology - Original Article

Propofol-fentanil anestezisinin tavşanlarda aorta ve renal hemodinami üzerine etkilerinin Doppler US ile değerlendirilmesi
 • Alpaslan Apan
 • Yasemin Bilgili
 • Fatma Çağlayan
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 48-51

Abdominal Radiology - Case Report

İki olguda portal ven anevrizması
 • Nurcan Ertan
 • Işık Conkbayır
 • Ersin Akkuzu
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 52-55
Safra kesesi karsinomunu taklit eden ksantogranülomatöz kolesistit
 • Murat Baykara
 • Ökkeş İbrahim Karahan
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 56-58

Interventional Radiology - Original Article

Serebral anevrizmalarda endosakküler Onyx injeksiyonu ve parent arter rekonstrüksiyonu tekniği ile endovasküler tedavi
 • Barbaros Erhan Çil
 • İlkay Akmangit
 • Anıl Arat
 • Saruhan Çekirge
 • Işıl Saatçi
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 59-68

Interventional Radiology - Review

Santral venöz kateter disfonksiyonlarında girişimsel radyoloji
 • Ekrem Altunel
 • İsmail Oran
 • Mustafa Parıldar
 • Ahmet Memiş
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 69-77

Pediatric Radiology - Review

Doğumsal gastrointestinal sistem tıkanıklıkları
 • Abdulhakim Coşkun
 • Halil Sevinç
Diagn Interv Radiol 2004; 10: 78-86