Volume 9, Issue 4

December 2003
(1) Editorial, (4) Neuroradiology - Original Article, (1) Neuroradiology - Case Report 2016, (1) Head and Neck Radiology - Review, (1) Interventional Radiology - Case Report 2016, (2) Cardiovascular Radiology - Original Article, (2) General Radiology - Review, (1) Breast Radiology - Original Article, (1) Abdominal Radiology - Case Report, (1) Interventional Radiology - Original Article

Cover

Cover Page


Editorial

Dergimiz Index Medicus’ta: Ne yapmalıyız?
 • Okan Akhan
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 399-400

General Radiology - Review

Dijital fotoğraf makineleri: Radyologlara pratik bir çözüm
 • Adil Öztürk
 • Ebru Öztürk
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 401-406
Renkli Doppler ultrasonografide
 • Işık Conkbayır
 • Bahar Yanık
 • Çağrı Şenyücel
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 407-410

Neuroradiology - Original Article

Korpus kallozum disgenezisine eşlik eden beyin anomalileri ve klinik bulgular
 • Alpay Alkan
 • Ramazan Kutlu
 • Tamer Baysal
 • Ahmet Sığırcı
 • Tayfun Altınok
 • İsmet Orkan
 • Tarık Hallaç
 • Kaya Saraç
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 411-417
Epidermoid kistlerin araknoid kistlerden ayrımında FLAIR ve difüzyon ağırlıklı MRG bulguları
 • Bahattin Hakyemez
 • Harun Yıldız
 • Necdet Ergin
 • Sait Uysal
 • Müfit Parlak
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 418-426
Epilepsili çocuklarda kranyal MRG bulguları
 • Mustafa Özateş
 • Murat Acar
 • Fırat Başak
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 427-431
Servikal MRG’de aksiyel düzlemde üç boyutlu turbo spin eko, gradyent eko ve steady-state sekansların karşılaştırılması
 • Kamran Mahmutyazıcıoğlu
 • Hüseyin Özdemir
 • Ahmet Savranlar
 • Tülay Özer
 • Oktay Erdem
 • Zühal Erdem
 • Sadi Gündoğdu
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 432-438

Neuroradiology - Case Report 2016

Nörofibromatozis tip 1 olgusunda bazal gangliyon lezyonlarının spontan regresyonu
 • Mustafa Öztürk
 • İrfan Özyazgan
 • Ertuğrul Mavili
 • Selcen Orhan
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 439-442

Head and Neck Radiology - Review

Siyalografi için geliştirilmiş basit ve ucuz kanül
 • Burhan Yazıcı
 • Alp Alper Şafak
 • Beşir Erdoğmuş
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 443-444

Breast Radiology - Original Article

Aksiller lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında griskala ve renkli-power Doppler ultrasonografi
 • A. Seçil Ekşioğlu
 • Ayşegül Özdemir
 • Hakan Özdemir
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 445-451

Abdominal Radiology - Case Report

Mesane divertikülünden kaynaklanan tümörlerde kesitsel görüntüleme bulguları
 • Cemil Yağcı
 • Çetin Atasoy
 • Suat Fitoz
 • Serdar Akyar
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 452-455

Interventional Radiology - Original Article

Çölyak gangliyon blokajı: BT eşliğinde perkütan anterior yaklaşımın etkinliği
 • Alpay Alkan
 • Ahmet Candan Durak
 • Nevzat Özcan
 • Ramazan Kutlu
 • Tamer Baysal
 • Ahmet Sığırcı
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 456-461

Interventional Radiology - Case Report 2016

Stent kaynaklı psödoanevrizma: nadir bir komplikasyonun Hemobahn kaplı stent ile tedavisi
 • Sibel Demir
 • Mustafa Parıldar
 • İsmail Oran
 • Ahmet Memiş
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 462-465

Cardiovascular Radiology - Original Article

Elektron demeti tomografisi ile saptanan koroner arter kalsifikasyonunun yaş ve cinsiyet ile ilişkisi
 • Nihan Erdoğan
 • Levent Altın
 • Şekip Altunkan
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 466-470
Venöz reflü: hasta pozisyonuna bağlı ölçüm farklılıkları
 • Kamran Mahmutyazıcıoğlu
 • Sadi Gündoğdu
 • Hüseyin Özdemir
 • Ahmet Savranlar
 • Kıyasettin Asil
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 471-475