Volume 9, Issue 3

September 2003
(1) Editorial, (3) Head and Neck Radiology - Original Article, (1) General Radiology - Review, (4) Neuroradiology - Original Article, (1) Neuroradiology - Review, (1) Thoracic Radiology - Review, (2) Abdominal Radiology - Original Article, (1) Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016, (1) Musculoskeletal Radiology - Case Report 2016, (2) Interventional Radiology - Original Article, (2) Cardiovascular Radiology - Original Article, (1) Pediatric Radiology - Case Report

Cover

Cover Page


Editorial

Editörler Kurulu çalışmaları
 • Ayşenur Memiş
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 273-274

General Radiology - Review

Bilim dilinin Türkçeleşmesi
 • Yahya M. Berkmen
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 275-278

Neuroradiology - Original Article

Vertebrobaziler yetmezliğin tanısında radyolojik inceleme ve vertebrobaziler akımın MRG ile ölçümü
 • Meltem Gülsün
 • Işıl Saatci
 • Deniz Akata
 • Mustafa Nasuh Özmen
 • Levent Sennaroğlu
 • Taşkın Yücel
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 279-286
Duyusal-motor kortekse komşu lezyonlarda fonksiyonel MRG’nin etkinliği
 • Bahattin Hakyemez
 • Erol Kılıç
 • Sait Uysal
 • Mustafa Akgün
 • Kaan Yücel
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 287-294
Erişkin gergin omurilik sendromunda MRG bulguları
 • Özgür Kılıçkesmez
 • Yüksel Barut
 • Erol Taşdemiroğlu
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 295-301
Serebral anevrizmaların tanı ve karakterizasyonunda multi-slice BT anjiyografi
 • Ali Ahmetoğlu
 • Polat Koşucu
 • Hasan Dinç
 • Ahmet Sarı
 • Kayhan Kuzeyli
 • Halit Reşit Gümele
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 302-308

Neuroradiology - Review

Dinamik kontrastlı beyin perfüzyon görüntüleme: teknik prensipler, tuzak ve sorunlar
 • Fatma Gül Aksoy
 • Hasan Yerli
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 309-314

Head and Neck Radiology - Original Article

İnflamatuar paranazal sinüs hastalıklarında düşük doz ve standart doz BT’nin karşılaştırılması
 • Nevzat Karabulut
 • Uğur Aktı
 • Selçuk Kazıl
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 315-320
Düşük doz paranazal sinüs BT incelemelerinin tanısal değeri
 • Kudret Metin
 • Arzu Arslan
 • Yonca Akgöz
 • Gür Akansel
 • Ercüment Çiftçi
 • Ali Demirci
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 321-326
Rinorenin BT sisternografi ile değerlendirilmesi
 • Serap Yücel Gülçek
 • Aysun Erdoğan
 • Uğur Toprak
 • Almıla Alp Ortaç
 • Eşref Paşaoğlu
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 327-332

Thoracic Radiology - Review

Bronkojenik kist: radyolojik görünümler
 • Uğur Topal
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 333-338

Abdominal Radiology - Original Article

Pankreas divizum: MR kolanjiyopankreatografinin tanısal önemi
 • Banu Yağmurlu
 • Ayşe Erden
 • İlhan Erden
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 339-344
Malign mide tümörlerinin preoperatif değerlendirilmesinde spiral BT’nin rolü
 • Hatice Lakadamyalı
 • Aytekin Oto
 • İlkay Akmangit
 • Osman Abbasoğlu
 • Bülent Sivri
 • Okan Akhan
 • Aytekin Besim
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 345-353

Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016

Kemik metastazı taramasında Tc-99m-MDP kemik sintigrafisi ile MRG’nin karşılaştırılması
 • Emir Şilit
 • C. Çınar Başekim
 • Hakan Mutlu
 • Zekai Pekkafalı
 • Eşref Kızılkaya
 • A. Fevzi Karslı
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 357-361

Musculoskeletal Radiology - Case Report 2016

Gut hastalığının MRG bulguları
 • Mehmet Argın
 • Turgut Yılmaz
 • Remide Arkun
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 362-365

Interventional Radiology - Original Article

Alt ekstremite bypass greft uygulamaları sonrasında gelişen obstrüksiyonların tedavisinde perkütan transluminal anjiyoplasti
 • Baran Önal
 • Gonca Erbaş
 • Kamil Gürel
 • Serdar Koşar
 • Erhan T. Ilgıt
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 366-370
Tromboze greft arteryovenöz fistülü olan hastalarda Arrow-Trerotola cihazı ile perkütan mekanik trombektomi
 • Ahmet Fırat
 • Cüneyt Aytekin
 • Fatih Boyvat
 • Remzi Emiroğlu
 • Mehmet Haberal
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 371-376

Cardiovascular Radiology - Original Article

Radyal arterin greft olarak çıkarılması öncesi elin renkli Doppler US ile değerlendirilmesi
 • Işık Conkbayır
 • Bahar Yanık
 • Birnur Semiz Özkanlı
 • Cemal Düzgün
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 377-381
Persistan fetal karotid-vertebrobaziler anastomozlar
 • Özgür Oktay
 • Ömer Kitiş
 • İsmail Oran
 • Ahmet Memiş
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 382-387

Pediatric Radiology - Case Report

İnguinal kanalda torsiyone over
 • Nevbahar Akçar Değirmenci
 • İ. Ragıp Özkan
 • Hüseyin İlhan
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 388-390