Volume 9, Issue 2

June 2003
(6) Neuroradiology - Original Article, (4) Interventional Radiology - Original Article, (1) Interventional Radiology - Case Report 2016, (1) Editorial, (2) General Radiology - Review, (1) General Radiology - Original Article, (1) Neuroradiology - Case Report 2016, (1) Head and Neck Radiology - Original Article, (1) Head and Neck Radiology - Case Report 2016, (1) Thoracic Radiology - Case Report 2016, (1) Breast Radiology - Original Article, (2) Abdominal Radiology - Original Article, (2) Abdominal Radiology - Case Report, (1) Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016, (1) Pediatric Radiology - Review

Cover

Cover Page


Editorial

Elektronik tıp dergiciliği
 • Hakan Özdemir
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 129-130

General Radiology - Review

Tıpça üzerine Türkçe düşünceler
 • Hüseyin Akan
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 131-134
Multidedektör BT anjiyografi: teknik ve klinik uygulamalar
 • Oğuz Akın
 • Mehmet Coşkun
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 139-145

General Radiology - Original Article

Uluslararası radyolojik yayınlar ve arşiv kullanımında Türkiye’nin yeri
 • Yelda Özsunar
 • Merter Keçeli
 • Alparslan Ünsal
 • Alev Akdilli
 • Kutsi Köseoğlu
 • Can Karaman
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 135-138

Neuroradiology - Original Article

Karbon monoksit zehirlenmesi geçiren kronik dönem asemptomatik olgularda kranyal MRG bulguları
 • Abdulhakim Coşkun
 • Ali Yıkılmaz
 • Muhammet Güven
 • Füsun Erdoğan
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 146-151
Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonların beyin omurilik sıvısı ile akım ilişkisinin gösterilmesi
 • Bahattin Hakyemez
 • Harun Yıldız
 • Müfit Parlak
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 152-156
Temporal lob epilepsili olgularda kalitatif ve kantitatif MRG bulgularının klinik tanı değeri
 • Bahattin Hakyemez
 • Kaan Yücel
 • İbrahim Bora
 • Müfit Parlak
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 157-165
Tip 1 nörofibromatozisli hastalarda fokal beyin lezyonlarının ayırıcı tanısında MR spektroskopi
 • Alpay Alkan
 • Ramazan Kutlu
 • Ahmet Sığırcı
 • Tamer Baysal
 • Tayfun Altınok
 • Abdurrahim Dusak
 • Kaya Saraç
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 166-170
Cerrahi uygulanan mezial temporal skleroz olgularında klinik ve MRG bulgular
 • Serra Sencer
 • Demet Kınay
 • Candan Gürses
 • Betül B. Kurt
 • Arzu Poyanlı
 • Ayşen Gökyiğit
 • Reha Tolun
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 171-175
Akut vertebral fraktürlerin malign ve benign ayrımında difüzyon ağırlıklı MRG’nin yeri
 • Recep Abanoz
 • Bahattin Hakyemez
 • Müfit Parlak
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 176-183

Neuroradiology - Case Report 2016

İzole hipofiz sarkoidozu: MRG bulguları
 • Sinan Çakırer
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 184-187

Head and Neck Radiology - Original Article

Mandibulanın lingual vasküler kanallarının dental BT ile değerlendirilmesi
 • Serap Gültekin
 • Mehmet Araç
 • Halil Çelik
 • A. Devrim Karaosmaoğlu
 • Sedat Işık
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 188-191

Head and Neck Radiology - Case Report 2016

Ekzoftalmusa yol açan etmoid sinüs semento-osifiye fibromu
 • Çisel Yazgan
 • Suat Fitoz
 • Pınar Atasoy
 • Serdar Akyar
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 192-194

Thoracic Radiology - Case Report 2016

Lokal rekürens bulunmaksızın akciğer metastazı gösteren dermatofibrosarkom protüberans
 • Ahmet Tuncay Turgut
 • Uğur Koşar
 • Altan Ergeneci
 • Hüseyin Çakmak
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 195-198

Breast Radiology - Original Article

Meme kitlelerinde kontrastlı power Doppler ve renkli Doppler US: tanısal etkinlikleri ve ayırıcı tanıya katkıları
 • Ali Algül
 • Pınar Balcı
 • Mustafa Seçil
 • Tülay Canda
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 199-206

Abdominal Radiology - Original Article

Helikal BT’de bolus izleme yöntemi kullanılarak farklı eşik değer ve farklı enjeksiyon hızlarının karaciğer boyanması üzerindeki etkileri
 • Cüneyt Erdoğan
 • Gürsel Savcı
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 207-212
Koledok taşlarının tanısında kontrastsız helikal BT
 • Cüneyt Aytekin
 • Ali Fırat
 • Bahadır Gültekin
 • Fatih Boyvat
 • Atılay Taşdelen
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 213-219

Abdominal Radiology - Case Report

Amfizematöz kolesistitli olguda Mirizzi sendromu: US ve BT bulguları
 • Uğur Özkan
 • Erol Akgül
 • Nazan Okur
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 220-223
Retroperitoneal malign mezankimomanın radyolojik bulguları
 • Hüseyin Özdemir
 • Adem Kırış
 • Ercan Kocakoç
 • Yasemin Boztosun
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 354-356

Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016

Ayak ve ayak bileğinde sinovyal sıvının üç boyutlu ultrasonografi ile volümetrik değerlendirilmesi: teknik ve normal veri
 • Suna Özhan Oktar
 • Anna S. Lev-Toaff
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 224-228

Interventional Radiology - Original Article

Akut iskemik inme tedavisinde lokal intraarteryel tromboliz: teknik ve klinik sonuçlar
 • Feyyaz Baltacıoğlu
 • Nazire Afşar
 • Gazanfer Ekinci
 • Neşe Tuncer Elmacı
 • N. Çağatay Çimşit
 • Sevinç Aktan
 • Canan Erzen
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 229-239
Uterin leyomyom embolizasyonu: power Doppler US’nin rolü
 • Mustafa Harman
 • Şahin Zeteroğlu
 • Muzaffer Şengül
 • Ömer Etlik
 • Halil Arslan
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 240-245
Renal arter darlıklarının stent ile endovasküler tedavisi: teknik ve klinik sonuçlar
 • Feyyaz Baltacıoğlu
 • Gazanfer Ekinci
 • İhsan N. Akpınar
 • N. Çağatay Çimşit
 • Serhan Tuğlular
 • Emel Akoğlu
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 246-256
Femoral psödoanevrizma tedavisinde US kılavuzluğunda perkütan glue enjeksiyonu
 • Cüneyt Aytekin
 • Ali Fırat
 • Bahadır Gültekin
 • Fatih Boyvat
 • Atılay Taşdelen
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 257-259

Interventional Radiology - Case Report 2016

Diyaliz erişim yolu problemi olan olguda direkt perkütan yolla inferior vena kavaya tünelli diyaliz kateteri yerleştirilmesi
 • Ahmet Fırat
 • Cüneyt Aytekin
 • İsmail Kırbaş
 • Fatih Boyvat
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 260-262

Pediatric Radiology - Review

Pediatrik hastalarda kranyofasyal anomalilerin değerlendirilmesinde üç boyutlu spiral BT’nin rolü
 • Berna Oğuz
 • Mithat Haliloğlu
 • İbrahim Vargel
 • Aytekin Oto
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 263-266