Volume 9, Issue 1

March 2003
(1) Editorial, (3) General Radiology - Review, (2) Head and Neck Radiology - Case Report 2016, (3) Abdominal Radiology - Case Report, (1) Musculoskeletal Radiology - Case Report 2016, (1) Cardiovascular Radiology - Case Report 2016, (3) Interventional Radiology - Case Report 2016, (3) Pediatric Radiology - Case Report, (1) General Radiology - Original Article, (2) Neuroradiology - Review, (1) Neuroradiology - Case Report 2016, (2) Head and Neck Radiology - Original Article, (2) Abdominal Radiology - Original Article

Cover

Cover Page


Editorial

Editörler Kurulu Yönergesi’nin güncelleştirilmesi
 • A. Muhteşem Ağıldere
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 1-4

General Radiology - Review

Radyoloji dili: temel sorunlarımız
 • Üstün Aydıngöz
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 5-9
Radyolojik incelemelerde fetus riski ve fetal abzorpsiyon dozunun tahmini
 • Dilek Ünlübay
 • Pınar Bilaloğlu
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 14-18
Üç boyutlu ultrasonografi
 • Suna Özhan Oktar
 • Hakan Özdemir
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 19-25

General Radiology - Original Article

Kontrast madde bilgi formlarının hasta anksiyetesi üzerine etkisi
 • Banu Bağlan Sakan
 • Ümit Belet
 • Hüseyin Akan
 • Ahmet Rıfat Şahin
 • Ahmet Tevfik Sunter
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 10-13

Neuroradiology - Review

İntrakranyal lipomatöz kitlelerin MRG ile değerlendirilmesi
 • Sinan Çakırer
 • Ercan Karaarslan
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 26-30
Pnömosefali
 • Mutlu Cihangiroğlu
 • Birsen Ünal
 • Hüseyin Özdemir
 • Hanifi Yıldırım
 • Erkin Oğur
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 31-35

Neuroradiology - Case Report 2016

Serebral süperfisyal siderozis: MRG bulguları
 • Ömer Kitiş
 • Cem Çallı
 • Taşkın Yurtseven
 • Nilgün Yünten
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 36-40

Head and Neck Radiology - Original Article

Kohlear implant adaylarında temporal kemik BT ve MRG
 • Gülgün Demirpolat
 • Recep Savaş
 • Seçil Totan
 • Işıl Bilgen
 • Tayfun Kirazlı
 • Hüdaver Alper
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 41-46
Doğumsal aural atrezide YRBT bulguları
 • Mahmut Kebapçı
 • Tamer Kaya
 • Baki Adapınar
 • Ragıp Özkan
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 47-53

Head and Neck Radiology - Case Report 2016

Maksiller miksoma
 • Ümit Belet
 • Banu Bağlan Sakan
 • Hüseyin Akan
 • Kamuran Yakubov
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 54-56
Sublingual dermoid kist
 • Gürkan Ege
 • Haluk Akman
 • Aras Şenvar
 • Kısmet Kuzucu
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 57-59

Abdominal Radiology - Original Article

İntraperitoneal serbest havanın US ile saptanabilirliği
 • Ö. İbrahim Karahan
 • Alibekir Kurt
 • Murat Baykara
 • Abdulhakim Coşkun
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 60-62
Mesane kanserlerinin BT ve MRG ile evrelendirilmesi
 • İlkay Akmangit
 • Hatice Lakadamyalı
 • Aytekin Oto
 • Haluk Özen
 • Okan Akhan
 • Aytekin Besim
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 63-69

Abdominal Radiology - Case Report

İnferior vena kavanın membranöz tıkanması ve hepatoselüler karsinom
 • Mahmut Kebapçı
 • Murat Aktar
 • Baki Adapınar
 • Tamer Kaya
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 70-73
Karaciğerde hedef benzeri görünüm oluşturan inflamatuar psödotümör olgusu
 • Ö. İbrahim Karahan
 • Şerif Işın
 • Murat Baykara
 • Abdulhakim Coşkun
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 75-77
İnferior vena kavanın saplı leyomyosarkomu
 • Nazan Okur
 • Mehmet İnal
 • Erol Akgül
 • Figen Binokay
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 78-80

Musculoskeletal Radiology - Case Report 2016

Diz ekleminde yerleşim gösteren tenosinovyal dev hücreli tümör
 • Sevim Yıldız
 • Erkin Çetinkol
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 81-83

Cardiovascular Radiology - Case Report 2016

Eisenmenger sendromu gelişmiş patent duktus arteriyozus olgusunda 3 boyutlu BT anjiyografi
 • Ali Ahmetoğlu
 • Polat Koşucu
 • Mustafa Gökçe
 • Halit Reşit Gümele
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 84-86

Interventional Radiology - Case Report 2016

Subakut süperior mezenterik arter tromboembolisinde selektif intraarteryel trombolitik tedavi
 • Hasan Yerli
 • Sergin Akpek
 • Erhan Ilgıt
 • Serap Demirtaş
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 87-90
Bozulmuş servikal gebelikte arteryel embolizasyon ile tedavi
 • Mustafa Harman
 • Şahin Zeteroğlu
 • Ömer Etlik
 • İsmail Arslan
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 91-93
Pankreatikoduodenektomi ardından gelişen aferent ans obstrüksiyonuna bağlı sarılığın perkütan barsak drenajı ile tedavisi
 • Burhan Yazıcı
 • Alp Alper Şafak
 • Mevlüt Pehlivan
 • Taner Gökgöz
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 94-96

Pediatric Radiology - Case Report

Kompleks kompozit odontoma: düz radyografi ve BT bulguları
 • Hasan Yerli
 • Öznur Leman Konuş
 • Mehmet Araç
 • Derya Çiçek
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 97-99
Yenidoğanda rizomelik kondrodisplazi punktata ve foramen magnum stenozu
 • C. Türkay Yalın
 • İlkay Koray Bayrak
 • Murat Danacı
 • Lütfi İncesu
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 100-103
Akut karın ve pelvik kitle bulgularına yol açan torsiyone gezici dalak olgusu
 • Murat Baykara
 • Ökkeş İbrahim Karahan
 • Abdulhakim Coşkun
Diagn Interv Radiol 2003; 9: 105-107