Diagnostic and Interventional Radiology
Breast Radiology - Original Article

Meme mikrokalsifikasyonlarının BI-RADS kriterlerine göre değerlendirilmesi ve yorumcular arasındaki uyumun araştırlması

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

2.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

3.

From the Departments of Radiology,Hacettepe University School of Medicine Ankara, Turkey

Diagn Interv Radiol 2002; 8: 358-363
Read: 329 Downloads: 679 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612