Modality-Based (US, CT, MRI, PET-CT) Imaging - Original article

Role of T2 mapping of magnetic resonance imaging in the differentiation of endometrial cancer and benign endometrial lesions
 • Han Xu
 • Jie Zhang
 • Yuqing Han
 • Qingwei Liu
 • Jinlai Liu
 • Xianshun Yuan
 • Jiamei Li
 • Jinye Li
 • Ximing Wang
Diagn Interv Radiol 2023; 29: 183-189 DOI: 10.4274/dir.2021.21884 PMID:36960606

Abdominal Imaging - Original Article

Quantitative liver magnetic resonance imaging: correlation between conventional magnetic resonance imaging, laboratory values, and prognostic indices in Budd–Chiari syndrome
 • Ayşe Erden
 • Diğdem Kuru Öz
 • Mehmet Adıgüzel
 • Funda Seher Özalp Ateş
Diagn Interv Radiol 2023; 29: 428-436 DOI: 10.4274/dir.2022.221462 PMID:36960638