Chest Imaging - Original Article

Head-to-head comparison of 18F-FDG PET/CT and 18F-FDG PET/MRI for lymph node metastasis staging in non-small cell lung cancer: a meta-analysis
 • Min Zhang
 • Zhikang Liu
 • Yuhang Yuan
 • Wenwen Yang
 • Xiong Cao
 • Minjie Ma
 • Biao Han
Diagn Interv Radiol 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/dir.2023.232280 PMID:38291975

Abdominal Imaging - Original Article

pT1-2 gastric cancer with lymph node metastasis predicted by tumor morphologic features on contrast-enhanced computed tomography
 • Zhicong Wang
 • Qingyu Liu
 • Xiongjie Zhuang
 • Yan Yan
 • Qingqiang Guo
 • Junhong Lu
 • Qinchao Wu
 • Liqing Xie
Diagn Interv Radiol 2023; 29: 228-233 DOI: 10.4274/dir.2021.21286 PMID:36971273
Assessment of pelvic lymph node metastasis in FIGO IB and IIA cervical cancer using quantitative dynamic contrast-enhanced MRI parameters
 • See Hyung Kim
 • Seung Hyun Cho
Diagn Interv Radiol 2020; 26: 382-389 DOI: 10.5152/dir.2020.19365

Modality-Based (US, CT, MRI, PET-CT) Imaging - Original Article

Prediction of lymph node metastasis in rectal cancer: comparison between shear-wave elastography based ultrasomics and MRI
 • Meng-Fei Xian
 • Xin Zheng
 • Jian-Bo Xu
 • Xin Li
 • Li-Da Chen
 • Wei Wang
Diagn Interv Radiol 2021; 27: 424-431 DOI: 10.5152/dir.2021.20031