Abdominal Imaging - Original Article

A radiomics nomogram for preoperative prediction of microvascular invasion risk in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma
 • Jie Peng
 • Jing Zhang
 • Qifan Zhang
 • Yikai Xu
 • Jie Zhou
 • Li Liu
Diagn Interv Radiol 2018; 24: 121-127 DOI: 10.5152/dir.2018.17467
Radiomics-based nomogram using CT imaging for noninvasive preoperative prediction of early recurrence in patients with hepatocellular carcinoma
 • Hong-Bo Zhu
 • Ze-Yu Zheng
 • Heng Zhao
 • Jing Zhang
 • Hong Zhu
 • Yue-Hua Li
 • Zhong-Yi Dong
 • Lu-Shan Xiao
 • Jun-Jie Kuang
 • Xiao-Li Zhang
 • Li Liu
Diagn Interv Radiol 2020; 26: 411-419 DOI: 10.5152/dir.2020.19623

Chest Imaging - Original Article

Computed-tomography-based radiomic nomogram for predicting the risk of indeterminate small (5–20 mm) solid pulmonary nodules
 • Chun-Ran Zhang
 • Qi Wang
 • Hui Feng
 • Yu-Zhi Cui
 • Xiao-Bo Yu
 • Gao-Feng Shi
Diagn Interv Radiol 2023; 29: 283-290 DOI: 10.4274/dir.2022.22395 PMID:36987938
Nomogram based on clinical characteristics and radiological features for the preoperative prediction of spread through air spaces in patients with clinical stage IA non-small cell lung cancer: a multicenter study
 • Yun Wang
 • Deng Lyu
 • Di Zhang
 • Lei Hu
 • Junhong Wu
 • Wenting Tu
 • Yi Xiao
 • Li Fan
 • Shiyuan Liu
Diagn Interv Radiol 2023; 29: 771-785 DOI: 10.4274/dir.2023.232404 PMID:37724737

Artificial Intelligence - Original Article

Radiomics signature for predicting postoperative disease-free survival of patients with gastric cancer: development and validation of a predictive nomogram
 • Shuguang Shi
 • Zhongchang Miao
 • Ying Zhou
 • Chunling Xu
 • Xue Zhang
Diagn Interv Radiol 2022; 28: 441-449 DOI: 10.5152/dir.2022.211034