E-ISSN 1305-3612
Advanced Search
All
Title
Authors
Abstract
Key Word
Full Text
DOI
Type of the Article
Year
to
Search Results
Rektal muayenesi normal, PSA değeri rastlantısal olarak yüksek bulunan hastalarda prostatın endorektal MRG ile değerlendirilmesi
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 180-184)
Canlı böbrek vericilerinde renal arterlerin kontrastlı 3B-FISP MRA tekniği ile değerlendirilmesi
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 201-206)
Editörler Kurulu Yönergesi’nin güncelleştirilmesi
(Diagn Interv Radiol 2003; 9: 1-4)
Radyasyon nekrozu-tümör rekürensi ayrımında MR perfüzyon ve MR spektroskopi
(Diagn Interv Radiol 2004; 10: 263-267)
Author's Corner
Reviewer's Corner
Survey
Copyright © 2019 Turkish Society of Radiology | Latest Update: 05.07.2019